Friluftsrådet er en selvstændig paraplyorganisation , der samler 85 foreninger med aktiviteter inden for friluftsliv og natur.

Friluftsrådet arbejder for at skaber gode rammer og vilkår for friluftslivet. Vi understøtter friluftslivets fællesskaber og inspirerer folk til at dyrke friluftsliv.