Friluftsrådet står bag en række formidlings- og undervisningstilbud inden for natur, miljø og friluftsliv. Tilbuddene henvender sig til forskellige målgrupper: dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelserne og befolkningen generelt.

Målet er at fremme børn og voksnes viden om og glæde ved natur og friluftsliv.

 

www.friluftsraadet.dk 

 

Kontakt Friluftsrådets uddannelsesteam:

Konsulent Jakob Arendrup Nielsen, jni@friluftsraadet.d, tlf. 24 61 75 41:  Friluftsliv i Skolen, Grønt Flag Grøn Gymnasieskole 

Konsulent Karen Præstegaard Hendriksen, kph@friluftsraadet.dk, telefon 24 63 40 56: Grønt Flag Grøn Skole, Naturens dag.