Undervisningshæfterne er udarbejdet med henblik på digitalt brug, hvor du får hjælp til at navigere rundt i dokumentet.

Fra alle sider kan du klikke dig tilbage til indholsfortegnelse, samt til forrige eller næste side i dokumentet via navigationsbar i bunden af siden. Der er indlejret en række eksterne link til supplerende undervisningsmateriale, lovstof eller anden relevant information. Disse link er markeret med understregning i teksten.

Hæfterne indledes med afsnit om: didaktik, mål, forberedelse, sikkerhed og regler, og herefter følger selve beskrivelsen af undervisningsforløbene. Der er 3 undervisningsforløb til Idræt og 3 til den understøttende undervisning.