Friluftsrådet har udgivet 112 læringskort om friluftsliv til grundskolen.
Læringskortene demonstrerer nogle af alle de muligheder, som friluftsliv kan bidrage med til undervisningen.

Læringskortene lever op til Forenklede Fælles Mål for idræt, men er også velegnede til andre fag i grundskolen - ikke mindst den
understøttende undervisning.

Læringskortene er opbygget, så du som lærer eller pædagog nemt kan komme i gang med undervisningen i friluftsliv uden at have
forudsætninger for aktiviteterne. De er inddelt i syv serier. Hver serie består af otte til 20 læringskort, der er udviklet af specialister
inden for de forskellige kategorier:
Kano, Bouldering, Orientering, Teambuilding gennem friluftsliv, Friluftsliv på hjul, Vinterfriluftsliv og Basisfriluftsliv.

Friluftsrådet opfordrer alle til, at reglerne for at færdes og opholde sig i naturen og sikkerhedsforanstaltninger overholdes ved ud-
førelse af aktiviteterne på læringskortene. Det er den ansvarlige for udførelsen af aktiviteten, som bærer ansvaret for, at reglerne
for at færdes og opholde sig i naturen og sikkerheden overholdes.

Læringskortene er støttet af Udlodningsmidler til friluftsliv. 

Friluftsrådet ønsker dig rigtig god fornøjelse med læringskortene til friluftsliv!