Download Læringskort

 

Kortet handler om:

  • Nye udfordringer og inspiration til at udvikle balance, færdigheder og fysisk træning på rulleskøjter.

 

Forenklede Fælles Mål:

Klassetrin: 5., 7. og 9. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: -

Klassetrin: 5., 7. og 9. klasse
Kompetenceområde: Idrætskultur og relationer
Færdigheds- og vidensmål: Idrætten i samfundet 

Klassetrin: 5. klasse
Kompetenceområde: Krop, træning og trivsel
Færdigheds- og vidensmål: fysisk træning