Download Læringskort

 

Kortet handler om:

  • Eleverne indgår i et adventurerace, hvor deltagerne gennem hele løbet er på hjul.

 

Forenklede Fælles Mål:

Klassetrin: 5., 7. og 9. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: Kropsbasis og natur og udeliv 

Klassetrin: 5., 7. og 9. klasse
Kompetenceområde: Idrætskultur og relationer
Færdigheds- og vidensmål: samarbejde og ansvar og idrætten i samfundet 

Klassetrin: 5. klasse
Kompetenceområde: Krop, træning og trivsel
Færdigheds- og vidensmål: fysisk træning