Download Læringskort

 

Kortet handler om:

  • Dette læringskort er inspireret af materialet "den lille cykelistprøve" målrettet 1.-3. klasse.
  • For arbejde med trafik for større børn henvises til "cykelistprøven" målrettet 5.-6. klasse. 
  • Brug materiale fra sikkertrafik.dk

 

Nyttige links:

 

Forenklede Fælles Mål:

Klassetrin: 5. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: Kropsbasis 

Klassetrin: 5. klasse
Kompetenceområde: Idrætskultur og relationer
Færdigheds- og vidensmål: Samarbejde og ansvar

 

Forenklede Fælles Mål for færdselslære, trafikal adfærd, og sikker på cykel
Klassetrin 3. klasse.