Download Læringskort

 

Kortet handler om: 

  • God tyngdeoverføring og balance på ski er altafgørende for at få sikkert og effektivt skiløb. Fangelege hjælper eleverne til at udfordre deres balance på ski.

 

Forenklede Fælles Mål:

Klassetrin: 2.-7. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: Kropsbasis

Klassetrin: 7. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: Natur- og udeliv

Klassetrin: 5. klasse
Kompetenceområde: Idrætskultur og relationer
Færdigheds- og vidensmål: Idrætten i samfundet, Normer og Værdier