Overordnet mål med projektet
Det overordnede mål med projektet er gennem friluftsliv at: Skabe øget læring, bedre sundhed, trivsel og naturforståelse blandt elever i den danske grundskole.

Friluftsrådet ønsker, at flere elever i grundskolen får mere og bedre undervisning i friluftliv. For at opnå dette vil Friluftsrådet understøtte friluftsliv i idrætsundervisningen og i den understøttende undervisning i grundskolen. Det er særligt her Friluftsrådet ser friluftsliv kan spille en central rolle i forhold til Forenklede Fælles Mål i faget Idræt og i trivselsdagsordenen i den Understøttende Undervisning.

Med afsæt i de nye målsætninger for grundskolen som følge af folkeskolereformen vil projektet bringe mere undervisning ud af klasseværelset og anvende friluftsliv som en del af en varieret skoledag.

Samarbejde med skoler
Friluftsrådet søger samarbejde med 15 skoler fordelt over hele landet. Skolerne skal gennemføre aktiviteter og undervisning med friluftsliv i skoleåret 17/18. Som deltager forpligter man sig til i løbet af skoleåret at arbejde intensivt med friluftsliv i idrætsundervisningen og i den understøttende undervisning.

Skolerne skal i løbet af skoleåret:

  • Deltage med lærere og pædagoger i workshops arrangeret af Friluftsrådet
  • Afprøve undervisningsforløb i Understøttende Undervisning og idræt
  • Oprette valgfag i friluftsliv
  • Gennemfører forløb om natur- og udeliv i faget Idræt på et niveau, så eleverne kan gå til afgangsprøve i faget Idræt, såfremt det indgår i udtrækket.
  • Opgive natur- og udeliv som indholdsområde, såfremt at klassen trækker faget Idræt ved udtræk i den naturvidenskabelige fagpulje
  • Afholde friluftslivsdag for hele skolen
  • Deltage i opbygningen af lokale samarbejder og vidensopbygning

Friluftsrådet vil understøtte skolerne gennem udarbejdelse af undervisningsmaterialer (herunder lærervejledninger og elevark), valgfagsbeskrivelse og oplæg til afgangsprøven i Idrætsfaget. Samtidig vil Friluftsrådet medvirke til at etablere lokale samarbejder for eksempel mellem Grejbanker, naturskoler, ungdomsskoler og lokale friluftsforeninger. I løbet af skoleåret vil Friluftrådet afholde tre workshops for grupper af lærere og pædagoger fra fokusskolerne.

Det efterfølgende skoleår udbredes kompetenceudviklingen til interesserede fra resten af landets skoler på 15 regionale seminarer. Erfaringerne fra fokusskolerne vil ligeledes blive udbredt på regionale seminarer i skoleåret 18/19. På den måde vil projektet i løbet af to skoleår kunne nå ud til et bredt netværk af skoler.

Udgifter til materialer, aktiviteter, kurser med mere, vil blive afholdt af Friluftsrådet. Skolen skal selv dække de involveredes tidsforbrug.

Kontakt
Kontakt Friluftsrådet for at høre nærmere om projektet og melde jer som fokusskole:

Jakob Arendrup Nielsen
E-mail: jni@friluftsraadet.dk
Tlf.: 24 61 75 41