Vejledning til upload

Upload ved at trykke her

Filer kan derefter nemt trækkes ind i en af de to mapper (videointerviews eller billeder). De kan også uploades ved at gå ind i en af mapperne og trykke nedst i højre hjørne på "upload til denne mappe". Husk at navngive billederne gerne med dato og skolenavn.

Friluftsrådet har derefter lov til at bruge videoer og billeder i forbindelse med omtale af undervisningsmaterialet og emnet friluftsliv i grundskolen.

Husk derfor også, at få tilladelse fra forældre til at billeder og interviews med eleverne bliver brugt på sociale medier og Friluftsrådet hjemmesider i forbindelse med omtale af projekt friluftsliv i grundskolen.

Friluftsrådet har udarbejdet et eksempel på en tilladelse som I evt kan anvende og tilrette efter behov.

Download tilladelseseksemplet her.

 

Video-interviews

Fokusskolerne skal alle gennemfører en række videointerviews. Formålet er at samle erfaringer med og holdninger til friluftsliv i skolen fra elever, lærere ledelse, på en anden måde end via spørgeskemaer.

Hver skole bedes derfor optage og indsende:

  • 5 elev til elev interviews
  • 3 lærer/pædagog til lærer/pædagog interviews
  • 1 lærer til ledelse interview

Der er udarbejdet en spørgeguide til hver af 3 typer af interview. Vi forestiller os at interviews varer 2-4 minutter optages med en smartphone/tablet og uploades på Friluftsrådets online fotoarkiv Skyfish.

 

Find spørgeguides til video-interviews her:

Spørgeguide elev til elev 

Spørgeguide lærer/pædagog til lærer/pædagog

Spørgeguide lærer til ledelse