Friluftsaktiviteter kan være et godt supplement til klasseundervisning og de mere traditionelle idrætsaktiviteter. Friluftsaktiviteter kan bringe andre kompetencer i spil hos eleverne, styrke de sociale relationer og udfordre elevernes fysiske færdigheder.

Friluftsaktiviteter kan integreres på mange måder i undervisningen:

  • som valgfag
  • som et forløb i idrætsundervisningen
  • som et forløb i den understøttende undervisning
  • som aktiviteter eller udeskoleforløb i øvrige fag
  • som en lejrskole eller udflugt

Læringskort til friluftsliv kan bruges i alle sammenhænge.