Mogens Jensen m.fl. (2015) ”Friluftsliv som pædagogisk metode – studie af friluftsliv anvendt i pædagogisk arbejde med socialt udsatte unge i alderen 12-21 år.”

Rapporten 'Friluftsliv som pædagogisk metode" underøsger friluftsliv ud fra tre fokuspunkter: selvtillid, relationer, og sænkning af stressniveau og resultaterne er overraskende gode. Rapporten anbefaler bl.a. hvilke typer friluftsaktiviteter, der er mest fordelagtige at bruge i forhold til problemstillinger hos forskellige målgrupper. 

 

Niels Ejbye-Ernst, Dorthe Stockholm (2015), “Natur og udeliv –uderummet I pædagogisk praksis”, Systime

Natur og udeliv – Uderummet i pædagogisk praksis giver en teoretisk og praksisnær introduktion til pædagogisk arbejde i natur og uderum.

 

Björn Tordsson (2014), ”Perspektiver på friluftslivets pædagogik” 

Perspektiver på friluftslivets pædagogik har fokus på de problemer og udfordringer, som man møder i pædagogisk arbejde med friluftsliv – så vel de konkrete didaktisk-metodiske som de mere teoretiske.

 

Peter Bentsen, Niels Ejbye-Ernst & Søren Andkjær (2009), ”Friluftsliv – natur, samfund og pædagogik”, Munksgaard

Friluftsliv – natur, samfund og pædagogik giver teoretiske og praktiske aspekter af friluftsliv og pædagogisk arbejde, om hvordan friluftsliv kan inddrages i undervisningen og i det pædagogiske arbejde.

 

Lars-Erik Björklund (2008), ”Från Novis till Expert: Förtrogenhetskundskab i kognetiv och didaktisk belysning”, Lindköpings Universitet

 

Steffen Hoberg (2007), ”Børn, friluftsliv og natur – en brugsbog i naturpædagogik”, Børn og unge

Børn, friluftsliv og natur – en brugsbog i naturpædagogik handler om brugen af naturen i pædagogisk arbejde med mindre børn. Bogen rummer overordnede pædagogiske og praktiske betragtninger og giver praktiske anvisninger og råd om at færdes med børn i naturen, om aktiviteter, redskaber, udfordringer og løsningsforslag.

 

Erik Mygind (red.) (2005), ”Udeundervisning i folkeskolen”, Institut for Idræt/Museum Tuscalanum