Download Læringskort

 

Kortet handler om:

  • God tyngdeoverføring og balance på ski er altafgørende for at få sikkert og effektivt skiløb. At bruge en bold til skilege flytter fokus fra skifærdighederne til boldlegen.

 

Forenklede Fælles Mål:

Klassetrin: 2.-7. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: Kropsbasis

Klassetrin: 5. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: Boldbasis

Klassetrin: 7. klasse
Kompetenceområde: Alsidig idrætsudøvelse
Færdigheds- og vidensmål: Natur- og udeliv 

Klassetrin: 5. klasse
Kompetenceområde: Idrætskultur og relationer
Færdigheds- og vidensmål: Idrætten i samfundet, Normer og Værdier