Vejledningen til valgfag i Friluftsliv er udarbejdet med henblik på digitalt brug, hvor du får hjælp til at navigere rundt i dokumentet.

Fra alle sider kan du klikke dig tilbage til indholsfortegnelse, samt til forrige eller næste side i dokumentet via navigationsbar i bunden af siden. Der er indlejret en række eksterne link til supplerende undervisningsmateriale, lovstof eller anden relevant information. Disse link er markeret med understregning i teksten.

Hæftet indledes med en beskrivelse af de formelle krav til et valgfag herefter følger afsnit om: didaktik, mål, teori og naturlære. Derefter følger inspiration til forløb om Basisfriluftsliv, Friluftsaktiviteter på land samt på og i vand.