PROGRAM:

(Se oplæg ved at klikke på overskrifterne.)

 

  9:30 - 10:00 Ankomst

10:00 - 10:30 Præsentation af projektets mål og ideer 

Jakob Arendrup Nielsen, Projektleder Friluftsrådet

10:30 - 11:00 Præsentation af nye undervisningsforløb til Idræt, UUV og valgfag i Friluftsliv

Tina Noregren, University College Sjælland  

11:00 – 12:00 Praktiske eksempler på friluftsaktiviteter

Tina Noregren, University College Sjælland og Anne Katrine Blond Boserupgård Naturcenter 

12:00 - 12:45 Frokost

12:45-13:15 Samarbejde mellem skoler og Grejbanker

Vagn Adler Sørensen, Grejbank Fyn / Ung Vest Odense Kommune

13:15-14:00 Samarbejde mellem skoler og foreninger 

bl.a. Dieter Toftkjær, DDS og Anders Bachhausen Larsen Dansk Orienteringsforbund

14:00-14:45 Sikkerhedskultur og friluftsliv

Lars Borch Jensen, Ungdomsringen

14:45 - 15:45 Netværksopstart og samarbejde

Samarbejde på tværs af skoler og planlægning af friluftslivsinitiativer næste skoleår.

15:45 - 16:00 Opsamling og afslutning

Jakob Arendrup Nielsen, Projektleder Friluftsrådet

16:00 - 18:00 Kanotur i Odense Havn

Dem der har lyst og tid har mulighed for at ro med en tur i kano og samtidig have en snak om at tage elever med på vandet. I forhold til reservation af kanoer skal I udfylde det på tilmeldingen eller sende en mail til jni@friluftsraadet.dk